контрол на сглобяване на нишков механизъм

контрол на сглобяване на нишков механизъм на ерозийна машина Excetek