ерозийно рязане с EDM-машина Excetek

ерозийно рязане с нишкова ерозийна машина Excetek