Простота на пробиване на глухи отвори

Простота на пробиване на глухи отвори