Excetek EDM assembly workshop

Един от цеховете за сглобяване на ерозийни машини на фирма Excetek