Кое е правилно?

електроискрова (EИ) или електроерозийна (EE) обработка?

Откривателите на новия метод за обработка на метали, съпрузите Лазаренко, откриха именно „електроискрова обработка“!

В края на 30-те години Борис Романович и Наталия Йоасафовна Лазаренков в хода на изследванията и експериментите по проблема с контактната ерозия в превключватели за високо напрежение откриха нов метод за обработка на метали. Те нарекоха този метод „електроимпулсен в електроискровата област на спектъра“. Съмнителният термин “електроерозия” се появява много по-късно, според разказите на ветерани чрез усилията на някои фигури в московски изследователски институт.

Откривателите на електроискрова обработка Борис Романович и Наталия Йоасафовна Лазаренко и техното авторско свидетелство.

Борис Романович пише: „Процесът се нарича електроискрова или по-малко точно - електроерозийна обработка на метали“.

Следва абзац от статията на B.R. Лазаренко “ЕЛЕКТРОИСКРОВА ОБРАБОТКА на МЕТАЛИ” (публикувана през 1965г.)

„У нас е открит нов електрофизичен процес, при който без да се прибягва до вакуум, лъч от летящи електрони може да бъде насочен към експлозия на метал. По този начин е възможно не само да се обработват метали с каквито и да е физикохимични свойства, да се получават продукти с точност, недостъпни за механичната обработка на металите, но и да се извършват много технологични операции, които не могат да се извършват по никакъв друг начин. Процесът се нарича електроискрова или по-малко точно електроерозийна обработка на метали.”

Пълният текст на статията на връзката:

Създателят на първата в света електроискрова нишкова машина Борис Ставицки в своите публикации използва само правилния термин „електроискрова обработка“.

 

Книгата на Борис Ставицки “Из историята на електроискровата обработка на метали” на връзката:

Ако наречем процесите от резултата, а не от инструмента, тогава ще кажем, че отвърстието ще се нарича „дупка“.
Въпреки факта, че по-официалният термин е “електроерозиен”, ние предпочитаме термина “електроискров”.

ЕЛЕКТРОИСКРОВИЙ или ЕЛЕКТРОЕРОЗИЙНИЙ

Термини (включително съответстващи руски, английски и японски):

  • електроискрова (ЕИ) обработка = електроерозийна (ЕЕ) обработка = електроерозия = электроэрозия = EDMing (Electro Discharge Machining) = 放電加工

  • електроискрова (ЕИ) нишкова обработка = електроерозийна (ЕЕ) нишкова обработка = электроискровая (ЭИ) проволочно-вырезная обработка = электроэрозионная (ЭЭ) проволочно-вырезная обработка = ЭИ вырезная обработка = ЭЭ вырезная обработка =ЭИ вырезка =ЭЭ вырезка = Wire-Cut EDMing = ワイヤ放電加工

  • електроискрова (ЕИ) обемна обработка = електроерозийна (ЕЕ) обемна обработка = электроискровая (ЭИ) координатно-прошивная обработка = электроэрозионная (ЭЭ) координатно-прошивная обработка = ЭИ прошивка = ЭЭ прошивка = в некоторых производственных цехах электроискровую прошивную обработку называют “прожигной или прожигом” = Die-Sinking EDMing =型ぼり放電加工

 

  • електроискрова (ЕИ) машина = електроерозийна (ЕЕ) машина = электроискровой (ЭИ) станок = электроэрозионный (ЭЭ) станок = EDM (Electrical Discharge Machine) = 放電加工機